Posted by: heddz | November 2, 2009

Deloppgåve 1

Radioen vart brukt mykje under til dømes første verdskrigen, ”der radiovirksomheit forbeholdt krigsformål””Det blei innførd lytteforbud for private i dei fleste krigførande land.” ”I 1940 overtok tyskerene alle medier og insatte nazi-vennlege redaktørar.”( Mediemøter 2,Asbjørnsen m/fleire, kapittel 14, side149.)
 [….] dei allierte klarte [….] å sende mye propaganda på andre frekvenser”, å det førte til at tyskarane beslagla over ein halv million radioapparater. (http://no.wikipedia.org/wiki/Radiohistorie). Sjølv om dei beslagla fleire radioar, hadde folk alltids gjemt vekk nokre, og det blei sendt programmer på radiokanalane, slik at dei fekk med seg kva som skjedde under krigen.

Asbjørnsen, Dag m/fleir, Mediemøter2, Aschehoug 2007.

Wikipedia, http://no.wikipedia.org/wiki/Radiohistorie.

Refleksjon ;

Det vanskeligste med denne oppgåva var å lage den. Eg har ikkje laga noko lignandes før, så det var ei skikkeleg utfordring. Det var vanskeleg å vite kor ein skulle setje kildehenvisning osv. Men etterkvart vart det meir forståeleg og det gikk betre.

Kjeldene mine er pålitelege fordi læreboka skal byggje på truverdig kunnskap som me lærer på skulen. Internett er meir usikkert, men eg synast at det er ei påliteleg kjelde fordi alt som står, står også i lærebøker og historiebøker.

Advertisement

Responses

  1. du er jammen flink søtis 🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: